Sodablästring från Borgå

Effektiv men skonsam rengöring av olika ytor

Vad lämpar sig sodablästring för? Sodablästring rengör nästan vilken yta som helst från smuts, fett, färg och behandlingsmedel. Även om sodablästring är effektivt, skadar eller sliter det inte ytan som behandlas (jämfört med till exempel sandblästring). Sodablästring lämpar sig för många olika slags ytor såsom aluminium, rostfritt stål, tegel, sten, glas, glasfiber, trä och plast. Sodablästring används även för att rengöra till exempel fönsterposter, då metoden inte skadar fönstertätningen eller glasytan. Porvoon Viemäriavaus Oy sodablästrar bland annat iBorgå, Esbo, Vanda, Helsingfors, Sibbo, Lovisa och Askola.

Soda kan användas bland annat i följande fall:

  • Bilars och andra fordons lackering samt ingrodd smuts
  • Avlägsning av spår efter eldsvåda
  • Avlägsning av alg, lack eller målfärg från båtar
  • Graffiti
  • Mögel på träytor
  • Avlägsning av målade vägmarkeringar från asfalt
  • Rengöring av industriell utrustning

Trygg sodablästring

Sodan blir inte het, så metoden medför ingen brandrisk. Sodan som används vid blästring är natriumvätekarbonat, det vill säga samma bikarbonat som används i hushållet. Soda är giftfritt och ofarligt och har pH-värde 8,6.

Kontakta oss!

Beställ en yrkeskunnig sodablästrare. Vi ger gärna tips och experthjälp i frågor kring sodablästring. Porvoon Viemäriavaus Oy verkar i bl.a. Borgå, Esbo, Vanda, Helsingfors, Sibbo, Lovisa och Askola.